ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1012
ชื่อสินค้า แผงสวิตช์ Acer Aspire 1680 3000 3500 Extensa 2300 - 3HZL1KATN02 Power Button Panel
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :