ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1016
ชื่อสินค้า แผงสวิตช์ HP Pavilion DV2000 Series - 417079-001, 42.4F614.001, 60.4F605.002, 451312-001 Power Button Panel
จำนวนสินค้า 8 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 280 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :