ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1018
ชื่อสินค้า แผงสวิตช์ Acer Aspire 4710G - 60.4U701.003 , 42.4U701.002 Power Button Panel
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :