ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1033
ชื่อสินค้า แผงสวิตช์ HP Pavilion DV6000 - 431423-001, 3HAT8KATP80, 3HAT8KATP15, EBAT8109010 Power Button Panel
จำนวนสินค้า 4 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 780 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :