ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 111
ชื่อสินค้า ฮีทซิ้งค์ระบายความร้อนโน๊ตบุ๊ค Asus A3A Cooling Heatsink 13GNCL6AM111(Used)
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 250 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :