ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1112
ชื่อสินค้า ขาบานพับ Compaq Presario CQ40 CQ45 LCD Hinge AM03V000800 , AM03V000A00 (ซ้าย - ขวา,มือสอง)
จำนวนสินค้า 4 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :