ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 114
ชื่อสินค้า พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค Acer Aspire 4520 - GC055515VH-A, JCI39Z03TATN10070729-01 Cooling Fan Heatsink (มือสอง)
จำนวนสินค้า 6 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 350 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :