ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1192
ชื่อสินค้า Sound Board Compaq CQ40 - JAK00 LS-4081P, 487344-001 (มือสอง)
จำนวนสินค้า 111 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 100 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :