ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1208
ชื่อสินค้า แผงสวิตช์ Compaq CQ40 - FA03Y000700 , FA03Y000700-1 Power Button Panel (มือสอง)
จำนวนสินค้า 65 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :