ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1344
ชื่อสินค้า กรอบจอ BenQ Joybookl S32 - 3CED8LCBQ40, EAED8001010 LCD Front Bezel (มือสอง)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 290 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :