ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1456
ชื่อสินค้า ยูเอสบีบอร์ด USB 2.0 Port Board 48.4T904.011+ สายแพร - Acer Aspire 4710 4920 (มือสอง)
จำนวนสินค้า 7 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 250 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :