ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1479
ชื่อสินค้า Jack DC HP DV2000 Compaq V3000 50.4F632.002 (มือสอง) แผงเสียบอเด็บเตอร์ ช่องเสียบ adapter
จำนวนสินค้า 14 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :