ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1480
ชื่อสินค้า Jack DC Compaq CQ40 CQ45 DC301003T00 (มือสอง)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 120 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :