ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1561
ชื่อสินค้า HDD Caddy Acer Aspire 4520 ,4720Z (มือสอง)
จำนวนสินค้า 27 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 100 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :