ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 163
ชื่อสินค้า พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค SONY VIAO PCG-K25 Cooling Heatsink,Fan 90WFANJE2(Used)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 200 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :