ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 167
ชื่อสินค้า พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค Belta 2800T Cooling Heatsink,Fan 31-22TON-100(Used)
จำนวนสินค้า 5 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 199 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :