ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 169
ชื่อสินค้า พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค Compaq Presario 2100 Cooling Heatsink,Fan S030622E(Used)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 350 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :