ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1730
ชื่อสินค้า ฝาหลัง HP Omnibook XE3 - FA32NN5Y000, FA32NN5X000 LCD Cover (มือสอง)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 980 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :