ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 179
ชื่อสินค้า Jack DC โน้ตบุ๊ค Ibm Thinkpad: T40, T41, T42, T43, R50, R51, R52, R52, R53, R54 Dc Jack (สินค้าใหม่)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :