ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 181
ชื่อสินค้า พัดลมระบายความร้อน Dell Inspiron 14R N4010 N4020 N4030 N3010 Cooling Fan (สินค้าใหม่)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 390 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :