ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1960
ชื่อสินค้า บอดี้ล่าง ECS Green550 (G550) - Mainboard Bottom Casing (มือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 200 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :