ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 2119
ชื่อสินค้า ขาบานพับ HP Pavilion DV6000 Series - FBAT8001012, FBAT8002019 LCD Hinge (ซ้าย - ขวา,มือสอง)
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 350 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :