ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 250
ชื่อสินค้า พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค Compaq Presario P2140 CPU Cooling Heatsink 309646-001(Used)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 350 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :