ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 2505
ชื่อสินค้า Jack DC 2.5mm Asus A3 A6 Series, Dell Inspiron B130, Dell Latitude 120L - OEDC028 (สินค้าใหม่)
จำนวนสินค้า 6 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 120 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :