ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 261
ชื่อสินค้า แผงวงจรสวิซซ์ปุ่ม เปิด-ปิด ASUS K450C X450CC Power Switch Board(สินค้ามือสอง)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 450 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :