ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 2617
ชื่อสินค้า แผงวงจร Switch Board Acer Aspire 4730, 4930, 4925G - JAL90 LS-4204P (มือสอง)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 490 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :