ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 2718
ชื่อสินค้า อินเวอร์เตอร์ LCD Inverter Acer Aspire 1640 1690 5000 5600 - PWB-IV12129T/G4-LF AS0231701D7 IV10117T-LF (มือสอง)
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 300 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :