ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 272
ชื่อสินค้า Inverter Compaq nc6220, nc8230, nw8240, nx8220
จำนวนสินค้า 14 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 280 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :