ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 273
ชื่อสินค้า Inverter Compaq nc4200, nc4400, tc4200 Series
จำนวนสินค้า 10 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 300 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :