ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 274
ชื่อสินค้า Inverter Compaq nc6000, nc6120, nc8000, nx6110, nx6120, Evo N610c, TFT5110,TFT5600
จำนวนสินค้า 14 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 300 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :