ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 287
ชื่อสินค้า สายแพ LED เข้า MD Lenovo ideapad U160 (สินค้ามือสอง8 pin กลับด้าน ยาว 5 CM)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :