ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3003
ชื่อสินค้า ปุ่มคียบอร์ดโน๊ตบุ๊ค Compaq Presario V6000 - AEAT8TP-313, 431415-281 สีดำ มือสอง แป้นพิมพ์ English-Thai, ปุ่มละ 100 บาท)
จำนวนสินค้า 57 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 50 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :