ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3005
ชื่อสินค้า ปุ่มคียบอร์ดโน๊ตบุ๊ค Acer Aspire 1410,1640,1680,1690, 5580 - AEZL2TN-012, 99.N5982.C03 สีดำ มือสอง แป้นพิมพ์ English-Thai, ปุ่มละ 100 บาท)
จำนวนสินค้า 66 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 50 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :