ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3006
ชื่อสินค้า ปุ่มคียบอร์ดโน๊ตบุ๊ค Acer Travelmate 2200, 2300, 4000 - AEZL1TN-019, 99.N7082.003 สีดำ มือสอง แป้นพิมพ์ English-Thai, ปุ่มละ 100 บาท)
จำนวนสินค้า 65 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 50 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :