ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3010
ชื่อสินค้า ปุ่มคียบอร์ดโน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 5100 - K01150211, 99.N3982.201, NSK-L2201 สีเทา มือสอง แป้นพิมพ์ English ปุ่มละ 100 บาท
จำนวนสินค้า 66 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 50 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :