ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3074
ชื่อสินค้า แผงวงจร Jack DC, VGA Board SVOA Iris PM17300V, M54V, M540V - 77-M54VC-005 (มือสอง)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 300 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :