ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3095
ชื่อสินค้า Jack DC โน้ตบุ๊ค Acer Aspire 5335 Series, 5735 Series Dc Jack/Cord Pj047 (สินค้าใหม่)
จำนวนสินค้า 9 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 180 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :