ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 311
ชื่อสินค้า Inverter IBM Thinkpad 570 00K3234 FRU 10L119
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 100 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :