ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3205
ชื่อสินค้า Jack DC Acer Aspire 4520 1640 2920 3000 5000 4220 1.65mm (สินค้าใหม่)
จำนวนสินค้า 4 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 120 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :