ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 328
ชื่อสินค้า HP Compaq NX9010 Buttons Board DAKT9AYB2E5 35KT9LB0004
จำนวนสินค้า 6 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :