ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3847
ชื่อสินค้า แผงวงจร USB 2 Port Asus K40 - 14G140273102 (มือสอง)
จำนวนสินค้า 11 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 300 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :