ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 4175
ชื่อสินค้า พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค Acer Aspire 4710, 4710G 4920 4920G 5050 4920 4920G - GC055515VH-A Cooling Fan (มือสอง)
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 190 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :