ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 429
ชื่อสินค้า สายแพ จอLCDโน๊ตบุ๊ค HP NX8200 NC8200 NC6220 NC62 LCD Cable 6017A0043401
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 250 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :