ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 4305
ชื่อสินค้า พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค Gateway NV52 ,NV53 - DFS551305MC0T Cooling Fan (สินค้ามือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 190 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :