ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 4345
ชื่อสินค้า กล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊ค SVOA - SYS-BJJHKJD, 6-88-M5E4C-4921 Notebook Webcam (มือสอง)
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :