ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 454
ชื่อสินค้า สายแพ จอLCDโน๊ตบุ๊ค Compaq Evo N1000 LCD Cable AAB150500003S0-R00 (15นิ้ว)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 595 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :