ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 457
ชื่อสินค้า สายแพ จอLCDโน๊ตบุ๊ค DELL Inspiron 6000 LCD Cable DC02507210L (15.4นิ้ว)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 450 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :