ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 459
ชื่อสินค้า สายแพ จอLCDโน๊ตบุ๊ค Compaq Evo n1000 Presario 900 1500 LCD Cable AAB15050000250-R00 (14.1นิ้ว)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 490 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :