ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 462
ชื่อสินค้า สายแพ จอLCDโน๊ตบุ๊ค Gateway Solo 3300 LCD Cable DDSS2CLC206 Rev 3A (12นิ้ว)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 300 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :