ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 490
ชื่อสินค้า สายแพ จอLCDโน๊ตบุ๊ค DELL Latitude 6000T 2000T CPx LCD Cable DDTM2CLC051
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 550 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :